GDPR

Ny dataskyddsförordning 25 maj 2018

Gamleby OK är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information som lämnas från föreningen hanteras via lagstödet intressavvägning. Personuppgifter ( namn, adress och e-post etc) som lämnas i samband med tex medlemskap spara bara så länge du är medlem.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande föreningens behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.