Veteraner

Aktuellt program för veterantävlingar finns på veteranernas egna hemsida:

https://sites.google.com/view/veteranorientering 

Under program. OBS Ny hemsida!