Motionsgympa 2024

          PastedImage-5.png     PastedImage-4.png

Måndagsträningen startar igen!     

Måndagar kl. 18:30 i Åbyskolans idrottshall. Start 8/1.

Tabata, cirkelträning mm enligt bifogat program.

Alla välkomna. Yngre barn i vuxens sällskap.

Kostnad: medlem i GOK 2024 + 150:-

Ungdomar max 25 år endast medlemsavgift.

Drop-in 50:-

 

Vi ses! 

Ingrid och Fredrik

Planering gympa vår 2024