Motionsgympa

  • måndag 11 december 2023
  • 08:00

Måndagsträningen startar igen!    

Måndagar kl. 18,30 i Åbyskolans idrottshall. Start 4/9.

Tabata, cirkelträning mm enligt bifogat program.

Alla välkomna. Yngre barn i vuxens sällskap.

Kostnad: medlem i GOK 2023 + 150:-

Ungdomar max 25 år endast medlemsavgift.

Drop-in 50:-

 

Välkomna hälsar Ingrid, Fredrik och Pernilla